תנאי השימוש
 
 אנא קראו תנאי שימוש אלו בקפידה. על ידי שימוש באתר אינטרנט זה הינך מאשר כי אתה כפוף לתנאי שימוש אלו וכל התנאים הנכללים כמשתמע.
 היה ואינך מסכים עם תנאים אלו, אנא הימנע משימוש באתר. 

 לשם נוחות הקריאה, תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אך מתייחסים לגברים ולנשים כאחד. מקום בו נכתבו הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון רבים וכן להיפך.
 יישום תנאי השימוש-
 תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש") חלים אך ורק בעת שימושך באתרי האינטרנט, האפליקציות והשירותים אונליין ("האתרים") של 2BUY ,תנאי שימוש אלו אינם משנים או מבטלים בשום אופן  כל תנאי או חוזה שיש לך כבר עם 2BUY בגין מוצרים ו/או שירותים. אם הינך משתמש באתר עבור ישות אחרת כלשהי, הינך מצהיר ומאשר כי אתה מוסמך להסכים ולקבל את תנאי שימוש אלו עבור  הישות וכי ישות זו מסכימה לפצות אותך ואת- 2BUY בגין הפרות של תנאי השימוש.
 הגדרות-
 "שירותי ייבוא אישי" או "שירותים": שירותי משלוח, כמשמעותם בסעיף 5 להלן ש - 2BUY מאפשרת למשתמשיה לבצע. 
 "מוצר": כל דבר המוצע למכירה ב"אתרים", הכולל אבל אינו מוגבל למכשירים, בגדים, הנעלה, צעצועים, אביזרים, תקליטורים, DVD וכולי.
 "האתר": האתר בכתובת www.2-buy.co.il
 תיקון חד-צדדי של תנאי השימוש על-ידי הודעה אליך-
 2BUY שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את תנאי השימוש המופיעים באתר ו/או כל מדיניות והנחיות של האתר, בכל זמן ובשיקול דעתה הבלעדי. 2BUY מתחייבת להודיע לך כאשר תנאי  השימוש השתנו באמצעות אי-מייל או על ידי פרסום התנאים החדשים/המתוקנים באתר ופרסום אודות שינויים אלו באתר. 
 כל שינוי או תיקון ייכנס לתוקף מיד בפרסום השינוי/התיקון באתר ויחול על כל האתרים ועל כל פעולות או מחדלים שהתרחשו אחרי כניסתו של השינוי/תיקון לתוקף.
 הינך מוותר בזאת על כל דרישה לקבל הודעה אישית על כל שינוי או תיקון כנ"ל.
 המשך שימושך באתרים אחרי פרסום של שינויים או תיקונים מאשר את הסכמתך לשינויים או תיקונים אלו.
 לכן, עליך להתעדכן מפעם לפעם בתנאי השימוש על מנת להבין ולדעת את תנאי השימוש החלים עליך.
 היה ואינך מסכים לתנאי השימוש החדשים/המתוקנים, אינך רשאי להמשיך ולהשתמש באתר ועליך להימנע משימוש באתר.
 אם יש לך שאלות בקשר לשימוש באתרים, אנא פנה ל-2buycenter@gmail.com
 מדיניות פרטיות-
 אנא ראה סעיף מדיניות פרטיות למידע כיצד 2BUY אוספת, משתמשת וחושפת פרטים מזהים אישיים אותם היא מקבלת מהמשתמשים.
 תנאי מכירה (מכירות ישירות)-
 רכישת מוצרים מאתר זה :
 מכירת מוצרים שהוזמנו מיצרנים וספקי צד שלישי באמצעות אתרי 2BUY. מכירות אלו מכונות "מכירות ישירות".
 כל המכירות הישירות מאת האתרים מתבצעות על ידי 2BUY הבעלים והמנהלת של 2BUY. תנאי השימוש שלהלן חלים על כל רכישה מאת 2BUY, למעט במידה וישנו הסכם בכתב אחר בינך ובין  2BUY , החורג מתנאי השימוש, כולם או חלקם.
 תנאי שימוש אלו כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת בכתב בכל זמן ולשיקול דעתה הבלעדי של 2BUY. על ידי הזמנת מוצר באתרים, הינך מקבל ומסכים לתנאי השימוש.
 מלבד המפורט בכתב בהסכם אחר בינך ובין 2BUY , תנאי השימוש שלהלן אינם ניתנים לשינוי ו/או לתיקון באמצעות השימוש במסמכים אחרים. כמו כן, כל רכישה מותנית בהסכמתך לתנאי השימוש.
 הזמנות מוצרים: כל הזמנה של מוצר אינה ניתנת לביטול וכפופה לאישור מאת 2BUY . 2BUY שומרת לעצמה את הזכות לדחות הזמנה כלשהיא ו/או להגביל, מבחינה כמותית, את ההזמנה. הזמנתך  לא תיחשב כמאושרת עד ש - 2BUY תשלח את המוצר המוזמן, וזאת על אף שקיבלת אישור הזמנה כלשהו מאת 2BUY . הזמנתך תהווה הסכמה מלאה לתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים לתנאי  שימוש אלו, אנא אל תבצע את ההזמנה.
 תנאי משלוח ומדיניות:
 אנחנו משתדלים לבצע כל הזמנה למוצרים במלאי בתוך 5 ימי עסקים.
 ימי העסקים שלנו הינם יום ראשון עד יום חמישי, 09:00 עד 18:00, זמן ישראל.


1. כללי 
1.1 אתר הקניות 2BUY (להלן : "האתר") הינו חנות וירטואלית לציבור הגולשים באינטרנט.
כל התכנים באתר וכל הזכויות על התכנים שמורות לחברה. 
אין להעתיק, לשכפל ולהפיץ בכל דרך שהיא ללא אישור בכתב מהנהלת האתר.

1.2 כל המבצע ו\או מעוניין לבצע פעולה באתר (להלן : "משתתף") מצהיר ומתחייב כי היינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו\או למי מטעמו כל טענה ו\או תביעה, במישרין ו\או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו\או מפעיליו ו\או מי מטעמם.
פעולה באתר משמעה - כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.

2. תנאי השתתפות
2.1 ראשי לבצע פעולות באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדי לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן : ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקאן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור הפעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתתף להעביר את התשלום בגין המוצר שנרכש.

3. המוצרים המוצעים
3.1 כל המוצרים המוצעים במסגרת המכירה חדשים לחלוטין (סוג א') באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל תנאי "הגנת הקונה" והשירות של 2BUY. אלא אם כן, צויין אחרת במפורש.

3.2 פרטים נוספים ניתן לקבל באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לחברת 2BUY.

3.3 התמונות להמחשה בלבד יש לודא עם נציג המכירות את אמיתות התמונה.

3.4 האחריות למוצרים, אספקתם, איכותם, טיבם, עמידותם ויכולתיהם חלה על היצרנים והמשווקים של המוצרים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפות לכל מוצר שירכש באמצעות האתר.
3.4.1 2BUY מקנה אחריות נוספת בהתאם לתנאי "הגנת הקונה".

3.5 פרסום המוצר באתר אינו מהווה המלצה ואינו מעיד על איכות המוצר.

4. פרטי המשתמש
4.1 בעת ביצוע הפעולות באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז\ח.פ, שם פרטי\שם משפחה ו\או שם חברה, טלפון, ישוב, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

4.2 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. 
נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם ל2BUY.

4.3 הגנת פרטיות המשתמש-פרטי המשתמש יישמרו במאגר 2BUY וישמשו אך ורק אותה ולא יועברו לצד ג'.

5. תשלום ואספקה
5.1 לאחר סיום ביצוע הרכישה המשתתף מחוייב מיידית בתשלום מלא בגין המוצר. 

5.2 המחירים באתר הקניות של 2BUY כוללים משלוח (אלא אם כן צויין אחרת בדף המוצר).

5.3 ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר בניהם וזאת בהתאם ובכפוף לתנאי "הגנת הקונה" של 2BUY, הביטול יעשה אך ורק לאחר הודעה בכתב.
צריך לשלוח פקס או מייל לביטול העיסקה . 
על פי חוק, אם סופק המוצר חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים ע"י הרוכש ועלות השילוח אל מחסני הספק הינה על הרוכש בלבד.

מדיניות החזרות:
ניתן להחזיר כל הזמנה מהחנות המקוונת ובשירות על ידי פניה בכתב לשירות הלקוחות וזאת עד שני ימי עסקים ממועד קבלת ההזמנה בארץ. ההחזרה תתאפשר בתנאי שלא בוצע שימוש במוצר והוא באריזתו המקורית.
ההחזרה תתבצע באופן עצמאי ע"י הלקוח ותהיה כרוכה בתשלום עבור המשלוח חזרה למדינת המקור ממנו נשלחה ההזמנה עפ”י מחירון העלויות של חברת השילוח בה יבחר להשתמש.
אישור ההחזרה יינתן ע"י הספק בהתאם למדיניות ההחזרות שלו.
החזר כספי עבור החזרת המוצר לספק יהיה בגין המוצר בלבד ובהתאם למדיניות ההחזרות של הספק. 

5.4 בעת ביטול מכירה יחוייב המזמין בדמי ביטול (באמצעות כרטיס האשראי). דמי הביטול הינם 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח (לפי הנמוך מבינהם).
יודגש כי דמי הביטול לא יחולו במקרה הביטול בו הלקוח ביטל עסקה עקב אחד מתנאי "הגנת הקונה" של 2BUY .
בנוסף יחוייב המזמין בכל הוצאה שהייתה לרבות משלוח המוצר לבית הלקוח אלא אם כן התקיימו אחד או כל תנאי "הגנת הקונה" של 2BUY.
אחריות החזרת המוצר חלה על הלקוח לאחר אישור 2BUY.

5.5 אספקת המוצרים תהיה בתאום מדוור עם הלקוח לרבות אמצעים אלקטרוניים הודעות דואר ו\או הודעות כתובות.

שירותי נייד ופרטים ליצירת קשר- 
ייתכן כי אתר זה כולל שירותים מסוימים הזמינים דרך מכשיר הטלפון הנייד שלך ("שירותי נייד") כמו היכולת להוריד תוכן לנייד או היכולת לבקש עדכוני הזמנה ומשלוח דרך הנייד. 
יודגש, כי בין ביצוע הזמנה באמצעות מכירה ישירה חובה עליך להציג את מספר הטלפון הנייד שלך. בנוסף, עלייך לספק את מספר הטלפון הנייד שלך כחלק מהפרטים ליצירת קשר. בשימושך בשירותי נייד, או בתתך את מספר הנייד כחלק מהפרטים ליצירת קשר, הנך מסכים כי אנו רשאים ליצור אתך קשר באמצעות SMS ו-MMS ושמידע מסוים אודות השימוש שלך בשירותי נייד יועבר אלינו.

5.6 אספקת המוצר תתבצע לדואר האזורי בבית הלקוח או לבית הלקוח ו\או לכל מקום ו\או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו\או חברת המשלוחים ו\או דואר ישראל.
מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של הספקים ו\או חברת המשלוחים אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא רשאית 2BUY לבטל את העסקה או להציע מקום חלופי לאיסוף המוצר. 
על הלקוח לאסוף את המוצר המוזמן בעצמו מחברת השליחויות\דואר ישראל\FEDEX\DHL לאחר הזדהות באמצעות ת.ז או כל מסמך מזהה מקובל.
5.7 אספקת המוצר תתבצע בתחומי הקו הירוק בלבד, מעבר לקו תתאפשר אספקת מוצרים בהתאם לאישור הספק .

5.8 מועדי אספקת מוצרים הנם על פי המועדים הנקובים בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת. 
הזמנה שהוקלדה לאחר השעה 16:00 תחושב כיום העסקים הבא.
ספירת ימי העסקים תתחיל מיום העסקים שאחרי יום ביצוע ההזמנה.
זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א-ה) ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, האתר מטעמה של החברה יציעו לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה, וישיבו לו את מלוא כספו וזאת בהתאם לתנאי "הגנת הקונה" של 2BUY.

5.9 החזר כספי -ינתן ללקוח זיכוי כספי לקניות חוזרות באתר תקף לשנתיים מיום הביטול.

6. אחריות
6.1 אחריות למוצרים הנמכרים באתר האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היצרנים ו\או היבואנים ו\או המשווקים המורשים של המוצרים, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ובהתאם לתנאי "הגנת הקונה" של 2BUY.במידה ולא יהיה ניתן לאתר את היצרן\יבואן תחול האחריות על 2BUY.

7. ברירת דין ומקום שיפוט
כל סיכסוך ידון באחד מבתי המשפט בערי המחוז ,בהתאם לחוקי מדינת ישראל כדלקמן:חיפה,נצרת,תל-אביב באר שבע וירושלים.

8. תנאים נוספים
8.1 2BUY שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות לא חוקית.

8.2 2BUY שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא הודעה מוקדמת.

8.3 לעיתים ייתכנו טעויות הקלדה במחיר או בתיאור המוצר. אם נפלה טעות חריגה וברורה על-פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את העסק. העסק יאפשר ביטול עסקה והשבת הכסף ששילם הצרכן.

8.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו\או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו\או מפעיליו יעכבו ו\או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי ובדרך כלשהי ו\או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו ו\או אם יפגעו תקלות במחשוב ו\או מערכות הטלפון ו\או מערכות הטלפון ו\או כל גורם תקשורת אחר בתהליך הרכישה ו\או בשל פעולות איבה ו\או שביתה ו\או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ימנע ו\או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו\או אספקת המוצרים רשאית 2BUY להודיע על ביטול הרכישה תוך 1 ימי עסקים.

כוח עליון- 
2BUY אינה אחראית לעיכוב ו/או לאי משלוח כתוצאה ממעשה עליון כגון שריפות, תאונות, הצפות, מרד, מלחמות, פעולות טרור, התקוממויות, שביתות או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של 2BUY.
וויתור- 
אי דרישת 2BUY לקיים סעיפים מתנאי השימוש בצורה מדוקדקת אינו מהווה וויתור של זכויותיה או תיקוניה.
שאלות ופרטים ליצירת קשר- 
שאלות או הערות אודות האתרים או תנאי השימוש יופנו ל- 2BUY לכתובת דוא"ל 2buycenter@gmail.com או ע"י יצירת קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של 2BUY.

9. 2BUY שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
x

#{title}

#{text}

#{price}